Educatie en inspiratie

Bij Stadkamer kun je vanuit de kinderopvang, het onderwijs en als kunst- en cultuuraanbieder terecht voor educatie en inspiratie als je werkzaam bent in de kinderopvang, het onderwijs of als je kunst- of cultuuraanbieder bent voor:

  • Media en taal
  • Kunst en cultuur
  • Wetenschap en techniek

We hebben verschillende één of meerdaagse cursussen die worden verzorgd door één van onze samenwerkingspartners. Enkele cursussen/ workshops worden door Stadkamer zelf verzorgd. Dit jaar is er Cult. magazine speciaal voor PO ontwikkeld. In het magazine vind je vele interessante interviews over wat in het onderwijs speelt op gebied van Kunst en Cultuur, Media en Taal en Wetenschap en Techniek. Ook vind je daarin de scholingskalender voor het komende schooljaar.

Wil je Cult.magazine ontvangen? Klik hier

Klik hier voor de digitale versie van Cult.magazine

Klik hier voor de scholingskalender schooljaar 2022/2023.

Wetenschap & Techniek

Kijk ook eens naar