Declareren uit het Leesfonds
Een school die deelneemt aan Alle Zwolse Kinderen krijgt een deel van alle uitgaven die te maken hebben met leesbevordering vergoed. Om hiervoor in aanmerking te komen zijn er een aantal spelregels. 

Scholen die vallen onder cat. 1 en cat. 2 hebben recht op een leesfonds

Spelregels leesfonds:

 • Stadkamer beheert het leesfonds* en beoordeelt/ accordeert de declaraties;
 • De middelen uit het leesfonds kunnen ingezet worden t.b.v. het ontwikkelen/ realiseren van leesbevorderende activiteiten en/of het aanschaffen van materialen die bijdragen aan leesbevordering binnen de instelling;
 • Het aantal leerlingen is bepalend voor de berekening van de beschikbare middelen. Voor het bepalen van de hoogte van het leesfonds hanteren we de meest recente teldatum (DUO) van het voorgaande schooljaar. Respectievelijk kunnen de scholen €15,- (categorie 1 scholen) en €7,50 (categorie 2 scholen) declareren;
 • Kosten dienen door de school aan de leverancier vooraf te worden betaald, waarna de declaratie via het declaratieformulier voorzien van de facturen via facturen@stadkamer.nl kan worden ingediend bij het leesfonds. Alleen facturen op naam van de school kunnen worden gedeclareerd;
 • Na het indienen en accordering wordt de vergoeding gestort op het rekeningnummer van de school;
 • Declaraties kunnen meerdere keren per jaar worden ingediend tot de maximale vergoeding;
 • De middelen uit het leesfonds zijn voor een kalenderjaar beschikbaar. Zij vervallen aan het fonds indien zij niet besteed zijn. 

* beschikbare middelen leesfonds vanuit OKB subsidie en aanvullend NPO subsidie gemeente Zwolle

Het declareren van deze producten, activiteiten of diensten gaat als volgt:

 1. Lees de spelregels.
 2. Download dit declaratieformulier print het uit en vul de gegevens in.
 3. Sla het declaratieformulier op.
 4. Combineer het declaratieformulier én alle facturen tot één pdf-bestand:
  Optie 1:
  Print het declaratieformulier en alle facturen uit;
  Leg alles op één stapel en scan de papieren tegelijk in, zodat het één bestand wordt;
  Zorg ervoor dat het declaratieformulier de eerste pagina is.

  Optie 2
  :
  Verzamel alle facturen van de declaraties uit het declaratieformulier in pdf-bestanden (opslaan als pdf);
  Ga daarna naar deze website;
  Klik op Upload en voeg als eerst het declaratieformulier toe en daarna de facturen;
  Klik vervolgens op Samenvoegen en download het gecombineerde pdf-bestand.
 5. Verstuur het gecombineerde pdf-bestand naar de leesconsulent van Stadkamer én naar facturen@stadkamer.nl 
 6. Wanneer de declaratie gehonoreerd is, ontvang je een bevestiging.

Kijk ook eens naar