Media- en taaleducatie

Het team Media- en taaleducatie werkt samen met verschillende Zwolse (onderwijs)instellingen aan de verbetering van het leesonderwijs en de digitale vaardigheden van kinderen en jongeren. Ons belangrijkste speerpunt is: zorgen dat kinderen plezier hebben in lezen. Want plezier in lezen doet lezen. En als je meer gaat lezen, word je er beter in en dat is de sleutel tot geletterdheid.

 

Werk je in de kinderopvang en wil je weten wat Stadkamer voor jou kan betekenen? Klik hier.
Meer informatie over onze dienstverlening voor het primair onderwijs vind je hier. Ook met voor het voortgezet onderwijs is een samenwerking mogelijk. Klik hier voor meer informatie.  

De pedagogisch medewerkers, leerkrachten en docenten zijn belangrijk voor het stimuleren van het leesplezier. Door leesbevordering in de verschillende hbo- en mbo-opleidingen als structureel onderdeel aan te bieden, stomen we de professionals van de toekomst klaar! Hier zie je wat wij op dit gebied doen. 

Kun je het antwoord op je vraag niet vinden op een van deze pagina's? We helpen je graag: mail ons!

Tarieven instellingen 

Wil je een abonnement op Stadkamer voor jouw kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, BSO of school? Of wil je gebruik maken van onze producten of diensten? 
Hier vind je de tarieven voor instellingen. 

Plezier in lezen, doet lezen! Helaas is voorlezen niet in alle gezinnen een ritueel, daarom introduceert de VoorleesExpress het voorleesritueel in taalarme gezinnen om het leesplezier bij kinderen en ouders te stimuleren. Ben je professional en ken je een gezin dat baat zou kunnen hebben bij ondersteuning bij de taalontwikkeling door het inzetten van voorlezen, dan vind je hier meer informatie over de VoorleesExpress

Digitale geletterdheid 

Stadkamer wil dat alle kinderen volwaardig kunnen deelnemen in de samenleving en zich met gelijke kansen kunnen ontwikkelen tot wie zij willen worden. In de huidige tijd zien wij digitale geletterdheid en digitaal burgerschap als noodzaak om dit mogelijk te maken. Kinderen moeten opgewassen zijn tegen de impact van het (sociaal-)digitale leven en voldoende kennis (hoofd), (be)grip (hart) en kunde (handen) hebben op gebied van digitale technologie en ethiek.  

Stadkamer kan onderwijsinstellingen helpen met het maken van beleid en het vinden van samenwerkingspartners om dit beleid (mede) uit te voeren. Hier vind je de verschillende mogelijkheden. 

Kijk ook eens naar