Netwerkbijeenkomst lezen

Voor iedereen die werkzaam is binnen het onderwijs of kinderopvang

Dat lezen van groot belang is, is niet nieuw. Het aantal laaggeletterden in Zwolle ligt hoog en de gevolgen hiervan zijn groot. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen op te trekken als het gaat om preventieve inzet ten aanzien van laaggeletterdheid en actief bevorderen van leesplezier en leesmotivatie. De netwerkbijeenkomsten zijn een goed middel om hierover met elkaar in contact te komen en de nieuwste ontwikkelingen rondom lezen te delen.

‘Voor een succesvolle aanpak is samenwerken nodig’

De netwerkbijeenkomsten worden een aantal keer per jaar georganiseerd en zijn bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen het onderwijs of kinderopvang (directeuren, intern begeleiders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en leescoördinatoren).

In de bijeenkomsten ligt de focus op inspireren en het delen van kennis en ervaringen, zodat je direct aan de slag kunt in je eigen groep of organisatie.
 
De eerstvolgende netwerkbijeenkomst is in het najaar van 2022.