Informatie Stadkamer

Naam: Stichting Stadkamer 
Nummer KvK: 41022051
Nummer omzetbelasting: NL002934607B01

Contactgegevens
Zeven Alleetjes 1A
8011 CV Zwolle
e-mail: hallo@stadkamer.nl
telefoon: 038 421 7278

Directeur-bestuurder
Drs. Astrid Vrolijk-de Mooij MCM MSc

Samenstelling Raad van Toezicht per 1 januari 2023
Tot 1 juli: Klaas Sloots (Voorzitter Raad van Toezicht)
Richard Hofsink  (Lid Raad van Toezicht)
Harke Plas  (Lid Raad van Toezicht)
Saskia Burgers  (Lid Raad van Toezicht)
Martin Hemmink   (Lid Raad van Toezicht)

De Raad van Toezicht werkt volgens de Code Cultural Governance 2019.

Doelstelling
De stichting heeft tot doel het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie door middel van informatie, cultuur en educatie.

Beleidsplan
Lees ons beleidsplan  https://stadkamer.nl/overstadkamer

ANBI: voordelig schenken en nalaten aan de Bibliotheek 
De Bibliotheek is bij de Belastingdienst aangemerkt als instelling met een Culturele ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een culturele ANBI status biedt extra voordelen. De culturele ANBI status betekent, dat de Bibliotheek geen belasting hoeft te betalen over nalatenschappen en/of schenkingen. Een schenking is ook voordelig voor de schenker: als particulier kunt u bij de aangifte inkomensbelasting een donatie aan de Bibliotheek voor  1,25 x het bedrag aftrekken. Voor ondernemingen geldt dat een gift voor 1,5 x het bedrag  afgetrokken mag worden bij de opgave vennootschapsbelasting.  Meer informatie over de voordelen van schenken onder de ANBI-regeling vindt u op de site van de Belastingdienst. Ook kunt u contact opnemen met Astrid Vrolijk- de Mooij, directeur-bestuurder van de Stadkamer.  

Bekijk hier onze verplichte ANBI-status publicatie (pdf)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Bekijk hier het jaarverslag 2022
Bekijk hier het jaarverslag 2021
Bekijk hier het jaarverslag 2020

Financiële verantwoording
Achterin de jaarverslagen zie je ook de financiële verantwoording.  

Beloningsbeleid
Beloning is volgens de CAO Openbare bibliotheken.

De volgens de Wet Normering Topinkomens vereiste informatie over inkomens en vergoedingen aan topfunctionarissen vindt u hier (pdf). 

 

 

Kijk ook eens naar