Mbo en hbo

Mbo's en Pabo's

Samen met Zwolse mbo-instellingen (Deltion en Landstede) en met de drie Pabo’s in Zwolle (KPZ, VIAA, Windesheim) maken we ons sterk voor plezier in lezen. Zo hebben we met verschillende pedagogische opleidingen diverse samenwerkingstrajecten waarbij leesbevordering centraal staat. 
Vanuit ons programma Alle Zwolse Kinderen Lezen zetten we samen in op:

  • Het bevorderen van lezen en het informeren van studenten over de samenwerking met de bibliotheek
  • Het vergroten van de leesmotivatie van studenten, zodat zij in de toekomst hun leerlingen kunnen enthousiasmeren voor lezen
  • Het delen van kennis en expertise

Want de studenten van nu zijn de pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en leerkrachten van de toekomst. Door middel van deskundigheidsbevordering en gastlessen hopen we dat ze in de toekomst het leesplezier doorgeven aan de kinderen.
Plezier in (voor-) lezen doet lezen!

Contact

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem gerust contact op met één van onze medewerkers.

Kijk ook eens naar