Cultuuraanbieders

Samen aan de slag voor cultuureducatie in Zwolle

Stadkamer adviseert en ondersteunt scholen bij hun visie- en beleidsontwikkeling op het gebied van cultuuronderwijs. Om de activiteiten en projecten hier zo goed mogelijk op te laten aansluiten bemiddelt Stadkamer tussen scholen en cultuuraanbieders. De vraag van de scholen is hierbij leidend. Stadkamer werkt met alle mogelijke cultuuraanbieders; van zelfstandige vakdocenten en kunstenaars tot netwerkorganisaties en grote culturele instellingen.

INLOGGEN CULTUURAANBIEDER

AANMELDEN CULTUURAANBIEDER

Profiel Cultuureducatie-professional

Samen met vele cultuureducatie-professionals (cultuuraanbieders) werkt Stadkamer aan zo goed mogelijk cultuuronderwijs voor Zwolse kinderen en jongeren. Iedere professional zet hiervoor eigen talenten en kwaliteiten in en is daarin uniek.

Instrument voor (zelf)reflectie
Samen met het onderwijs en het culturele veld ontwikkelde Stadkamer een profiel voor de cultuureducatie-professional. Dit profiel heeft als doel om die uniciteit in beeld te brengen en helpt bij (zelf)reflectie. Het is geen beoordelingsinstrument. De plek op de waarderings-as geeft je inzicht waar potentie en ontwikkelmogelijkheden liggen.

Samenwerken
Werken aan kwalitatief cultuuronderwijs betekent ook samenwerken. De financiële prikkel van het Fonds Cultuureducatie Zwolle (zie beleid cultuureducatie gemeente Zwolle) stimuleert scholen om samen met professionals de kwaliteit van cultuuronderwijs te verhogen. Een duurzame samenwerking vraagt van beide partijen een open, nieuwsgierige houding en de bereidheid om met en van elkaar te leren. In een dialoog-gestuurd proces brengt iedereen eigen expertise, ervaring en inspiratie mee. Dit profiel kan daarom ook van waarde zijn in het contact met scholen. Het geeft zicht op vragen als: Pas ik bij deze school? Wat heb ik te bieden? Waarmee kan ik de school inspireren?

Ondersteuning van Stadkamer
Stadkamer gebruikt dit profiel ook om in gesprek met cultuureducatie-professionals te ontdekken hoe zij en het onderwijs het beste ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld in de vorm van scholing en inspiratie.

Download het profiel cultuureducatie-professional.

Kijk ook eens naar